Το Φεβρουάριο του 1927 αποφασίστηκε οι επόμενοι αγώνες να γίνουν τον Αύγουστο:“Κατά την τελευταίαν συνεδρίαν του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης, απεφασίσθη όπως οι κατά διετίαν τελούμενοι Πανιώνιοι Αγώνες γίνουν φέτος περί τα μέσα Αυγούστου. Των αγώνων τούτων θα προηγηθούν οι εσωτερικοί του συλλόγου, ως και οι γυναικείοι τοιούτοι, δια δευτέραν φοράν και με ευρυτέραν συμμετοχήν.”

Τελικά δεν διεξήχθησαν.