Είχαν προαναγγελθεί για τις 30 και 31 Αυγούστου. Είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα και τα έπαθλα αλλά μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή τους αναβλήθηκαν για το τέλος Οκτωβρίου και τελικά δεν διεξήχθησαν:“Οι δια το προσεχές Σάββατον και Κυριακήν 30 και 31 τρέχοντος μηνός αναγγελθέντες ΚΕ΄ Πανιώνιοι Αγώνες, οργανούμενοι παρά του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου ανεβλήθησαν δια το τέλος Οκτωβρίου δια τεχνικούς λόγους.””