Αγώνες Στίβου

Ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης σε συνεργασία με  την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσουν τους αγώνες στίβου με την επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΑ 2022».

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ: Στάδιο Πανιωνίου Γ.Σ.Σ.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Κ18 Γυναικών:     

100μ. ΕΜΠ.

Κ23 Ανδρών – Ανδρών:

100μ. – 800μ. – 3.000μ. – Σφαιροβολία

Κ23 Γυναικών – Γυναικών:

100μ. – 800μ. – 100μ. ΕΜΠ. – Ύψος –Επί Κοντώ – Σφαιροβολία

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους αγώνες, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι αθλητές και οι αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., και στα αγωνίσματα εκείνα στα οποία η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2022 του ΣΕΓΑΣ προβλέπει.

Οι αθλητές-τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) αγώνισμα.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ:

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

1,60 – 1,65 – 1,70 – 1,74 – 1,78 και στη συνέχεια ανά 3 εκατοστά.

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

3,40 – 3,60 – 3,70 – 3,80 – 3,90 – 4,00 και στη συνέχεια ανά 5 εκατοστά.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν με email το αργότερο μέχρι και το Σάββατο 30 Απριλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση segaspeiraia@gmail.com.

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Σημείωση: σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-9343723 και ώρες 6μμ. – 9μμ. καθημερινά.

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Excel). Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα.

Οι σύλλογοι θα πρέπει στις δηλώσεις συμμετοχής να αναφέρουν το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ των αθλητών – τριών (όπως ακριβώς αναγράφεται στο δελτίο), το έτος γέννησης καθώς και τον αριθμό δελτίου αθλητικής ιδιότητας του  Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού σε κανένα αθλητή – τρια και για κανένα λόγο, ούτε η συμμετοχή αθλητών – τριων διαφορετικής ηλικίας από όσα αναφέρονται στη παράγραφο 4 της προκήρυξης.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής και Ειδικής  Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΨΕΩΝ – ΥΨΗ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ:

α)     ΑΝΔΡΩΝ:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάρος οργάνου 7.260 gr.

110μ. ΕΜΠ.: Αριθμός εμποδίων 10, Ύψος εμποδίων 1,06εκ. Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 13,72μ. από τη γραμμή αφετηρίας, τα υπόλοιπα 9 ανά 9,14μ. μεταξύ τους, ενώ το τελευταίο απέχει 14,02μ από τη γραμμή τερματισμού.

β)     ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάρος οργάνου 4Kgr.

100μ. ΕΜΠ.: Αριθμός  εμποδίων  10, Ύψος εμποδίων 0,84εκ. Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 13μ. από την γραμμή αφετηρίας, τα υπόλοιπα 9 ανά 8,50μ. μεταξύ τους, ενώ το τελευταίο απέχει  10,50μ. από τη γραμμή τερματισμού.

γ)     Κ18 Γυναικών:

100μ. ΕΜΠ.: Αριθμός  εμποδίων  10, Ύψος εμποδίων 0,76εκ. Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 13μ. από την γραμμή αφετηρίας, τα υπόλοιπα 9 ανά 8,50μ. μεταξύ τους, ενώ το τελευταίο απέχει  10,50μ. από τη γραμμή τερματισμού.

ΕΠΑΘΛΑ:

Στον πρώτο-η αθλητή –τρια κάθε αγωνίσματος θα απονεμηθεί κύπελλο. Στους τρεις (3) πρώτους-ες κάθε αγωνίσματος, θα απονεμηθούν: μετάλλια και διπλώματα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον αλυτάρχη και τον Τεχνικό Υπεύθυνο των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Τεχνικοί Υπεύθυνοι των αγώνων ορίζονται οι κ.κ. Στέφανος Ματάκης, Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και Ανδρέας Τσώνης, Τεχνικός Σύμβουλος του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΓΣΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμού στίβου 2022.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Α) Με φροντίδα και ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών στην κάρτα υγείας αθλητή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα αθλητικά δελτία και τις κάρτες υγείας των αθλητών – αθλητριών και θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές – αθλήτριες των οποίων η κάρτα υγείας αθλητή είναι θεωρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β) Επίσης, σε σχέση με την πρόληψη για την μετάδοση του COVID – 19,  πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και ειδικότερα τα αντίστοιχα πρωτοκόλλα που ισχύουν για την διεξαγωγή αγώνων στίβου, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ