Βιβλιογραφία

Ιστορική έρευνα για τα αρχαία Πανιώνια που παρουσιάζεται μέσα από επιστημονικές εργασίες.

Η μελέτη του ιστορικού – ερευνητή της Μικράς Ασίας Κωνσταντίνου Θώδη αναλύει την σχέση του Ομήρου με την Ιωνία.  

Θώδης Κ. Περί της σχέσης του Ομήρου και των ποιημάτων του με την Ιωνία. Academia.edu https://shorturl.at/jsaEV

Η επισυναπτόμενη μέλέτη του Κωνσταντίνου Θώδη επεξηγεί το Πανιώνιο υπό το φως ιστορικών, φιλολογικών πηγών και αρχαιολογικών ερευνών.

Θώδης Κ. (2020). Το Πανιώνιον υπό το φως ιστορικών, φιλολογικών πηγών και αρχαιολογικών ερευνών. Academia.edu https://shorturl.at/RJPHX

 

Στην μελέτη αυτή, που αποτελεί κριτική του βιβλίου «Writing Homer. A study based on results from modern fieldwork» της Minna Skafte Jensen, ο διακεκριμένος Gregory Nagy περιγράφει ένα χρονολογικό μοντέλο, το οποίο δημιούργησε για να εξηγήσει την εξέλιξη της ομηρικής παράδοσης, και χωρίζεται σε σε πέντε γενικές περιόδους. Διαβάστε τον τρόπο με τον οποίο η Ομηρική παράδοση συνδέεται με τα Πανιώνια.

 

Nagy, Gregory. 2014. “Review of ‘Writing Homer. A Study Based on Results from Modern Fieldwork,’ by Minna Skafte Jensen.” Gnomon 86: 97–101.

Στην μελέτη αυτή, η Mary Bachvarova αναλύει την Ομηρική Παράδοση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ο συνεχής ανταγωνισμός και η συνεργασία μεταξύ των Ιώνων ποιητών, ειδικά στο πλαίσιο της απόδοσης της Ιλιάδας και της Οδύσσειας στα Πανιώνια, τα τέλη του όγδοου και του έβδομου αιώνα, επιτάχυνε σημαντικά την εξέλιξη του λεξιλογίου και του αφηγηματικού περιεχομένου της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, μέχρι που έγιναν κοντά στα εξαιρετικά εξελιγμένα και πολύπλοκα έργα τέχνης που είναι γνωστά σε εμάς»

Bachvarova MR. 2016. The history of the Homeric tradition. In: From Hittite to Homer: The Anatolian Background of Ancient Greek Epic. Cambridge University Press. 395-417.